University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |  
  
Bevordering: Fondswerwing

Soorte skenkings

Sekere skenkings mag u geld bespaar. U kan kies uit ons wye verskeidenheid projekte ten opsigte van navorsing, onderrig en gemeenskapsbetrokkenheid:

 

Kontak Linda van Wyk by 012 420 3361 of linda.vanwyk@up.ac.za vir meer inligting oor ons produkte en dienste. Ons sal, in oorleg met u finansiële en regsadviseur, u steun op die beste moontlike manier struktureer.