University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |  
  
Bevordering: Fondswerwing

Voordele van donasies aan UP

U kan voordeel trek uit steun aan UP. Hierdie voordele wissel afhangend daarvan of die donateur ’n alumnus, ’n sakeonderneming of ’n stigting is. Klik op die donateurskategorieë hier onder vir ’n lys van voorgestelde voordele.

Die afdeling Bevordering kan u raad gee oor sekere voordele. Kontak u finansiële raadgewer om te bepaal wat die finansiële en belastingvoordele van u donasie is. 

 

Kontak Linda van Wyk by 012 420 3361 of linda.vanwyk@up.ac.za vir meer inligting oor ons produkte en dienste. Ons sal, in oorleg met u finansiële en regsadviseur, u steun op die beste moontlike manier struktureer.